Search

<< 

Utbildning

Förändringsarbete

En förändring ska ju leda till att det blir bättre men jag kan lova dig att alla förändringar börjar med att det blir mycket sämre! Om ni inte förstår processen kommer ni att använda Er energi åt fel saker och det blir inte som det var tänkt.  Jag ser till att alla förstår processen kring förändringsarbete. Endast då skapar man resultat snabbt!

Ledarskap

Visst har du som chef önskat att kunna trolla med knäna (kan inte jag fast jag är trollkarl).  Samtidigt är det charmen att som chef ständigt anta nya utmaningar och se vad man klarar av. Innehållet i ledarskapsprogrammet formar vi utifrån dina önskemål. Exempel på innehåll:

Ekonomi
Kommunikation
Ledare/chef
Motivation
Olika samtal/Konflikthantering
Tempo
Vem är jag som person
Vision och mål
Våga fatta beslut

Detaljhandel

Vi jobbar med service, sälj, marknadsföring och ekonomi.

Copyright 2019 Management By Magic