Search

<< 

Coachning

Som chef är man alltid ensam! Man har oftast ingen att prata med. Där kommer jag in i bilden.
Vi träffas en gång i månaden och pratar om dina utmaningar. jag lyssnar och försöker förstå hur Du tänker och arbetar. Sen kommer jag med tips och förklaringar så att du minimerar tänkbara fel.
Skulle det ändå uppstå ett fel eller problem kan du alltid ringa mig.

Verklighetsbaserad coachning!
Copyright 2019 Management By Magic